تسلا پرداز

پیشرو در فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور

پروژه های انجام شده:

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در تهران و مراکز استانی:
مشاوره، طراحی و پیاده سازی شبکه
نصب و راه اندازی Cisco Core Switch 6509
نصب و راه اندازی Cisco ASA 5520
پیاده سازی سرویس مجازی سازی (HA & FT) VMware vSphere 6

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران:
مشاوره، طراحی و پیاده سازی شبکه SAN
نصب و راه اندازی تجهیزات ذخیره سازی EMC VNX 5100
نصب و راه اندازی تجهیزات ذخیره سازی EMC VNX 5300
نصب و راه اندازی تجهیزات ذخیره سازی

سازمان هواپیمایی کشوری:
نصب و راه اندازی تجهیزات ذخیره سازی HPE 3PAR StoreServ 7400 4-N

شرکت نستله ایران:
طراحی و پیاده سازی شبکه WAN

شرکت فراپیامک:
نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه مراکز داده
نصب و راه اندازی Cisco ASA 5515-X
پیاده سازی سرویس مجازی سازی VMware vSphere 6
نصب و راه اندازی Cisco ASR 1001-X Router
نصب و راه اندازی تجهیزات ذخیره سازی HPE MSA 2040 SAN

ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﺎد - ﻣﺮﻛﺰ اﻣﻮزش ﺷﻬﻴﺪ دﺳﺘﻮاره:
مشاوره طراحی و پیاده سازی شبکه
نصب و راه اندازی Cisco ASA 5512-X بهمراه ماژول IPS
پیاده سازی سرویس مجازی سازی (HA) VMware vSphere 5.5

سازمان تامین اجتماعی (مرکز اسناد پزشکی):
نصب و راه اندازی تجهیزات ذخیره سازی HPE MSA 2040 SAN
پیاده سازی سرویس مجازی سازی

شرکت مهرزا:
مشاوره طراحی و پیاده سازی شبکه
نصب و راه اندازی Juniper SRX210
نصب و راه اندازی تجهیزات ذخیره سازی NetApp E2724
پیاده سازی سرویس مجازی سازی VMware vSphere 5.1

شرکت تور ماهیگیری ایران:
طراحی و پیاده سازی شبکه
پیاده سازی سرویس مجازی سازی VMware vSphere 5.1

موسسه مالی اعتباری آرمان:
مشاوره، طراحی و پیاده سازی شبکهWAN
نصب و راه اندازی Cisco 7206 VXR Router
نصب و راه اندازی Cisco ISR 1841 Router برای بیش از ۱۴۰ شعبه
پیاده سازی سرویس EIGRP – DMVPN

وزارت صنعت معدن و تجارت:
طراحی و پیاده سازی شبکه صندوق حمایت
نصب و راه اندازی تجهیزات ذخیره سازی HP MSA P2000 G3 SAN
نصب و راه اندازی Cisco ASA 5505
پیاده سازی سرویس مجازی سازی VMware vSphere 4.1

وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی:
مدیریت پروژه، نگهداری، پشتیبانی، نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه، سخت افزار و نرم افزار

بانک سپه:
فروش سرور و تجهیزات شبکه – پشتیبانی سرور و سخت افزار شعب

بانک تجارت، بانک ملت، بانک قوامین:
مدیریت راهبری پروژه های نگهداری، پشتیبانی و سرویس تجهیزات بانکی

ساختمان اداری بانک تجارت:
مدیریت پروژه، نگهداری، پشتیبانی، نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه، سخت افزار و نرم افزار

اکتشاف نفت و بهداری شرکت نفت:
نگهداری، پشتیبانی، نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه، سخت افزار و نرم افزار

سازمان بنادر و دریانوردی – سازمان حمل و نقل جاده ای:
نگهداری، پشتیبانی، نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه، سخت افزار و نرم افزار

فرودگاه امام خمینی:
نگهداری، پشتیبانی، نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه، سخت افزار و نرم افزار

بیمه مرکزی ایران:
مدیریت پروژه، نگهداری، پشتیبانی، نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه، سخت افزار و نرم افزار

وزارت کشور:
مدیریت راهبری پروژه، نگهداری، پشتیبانی، مشاوره، نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه، سخت افزار