تسلا پرداز

پیشرو در خدمات کسب و کار

مدیریت دانش

مدیریت دانش یا Knowledge Management یا KM فرآیند کشف، کسب، توسعه و ایجاد، نگهداري، ارزیابی و بکارگیري دانش مناسب در زمان مناسب توسط فرد مناسب در سازمان است که از طریق ایجاد پیوند میان منابع انسانی، فناوري اطلاعات و ارتباطات و ایجاد ساختاري مناسب براي دستیابی به اهداف سازمانی صورت پذیرد. متاسفانه در برخی از سازمانها به علت نبود مستندات در خصوص تجربیات به دست آمده توسط افراد و همچنین فراموش شدن موارد مهم و اساسی سازمان به علت عدم ثبت آنها و نیز احتکار دانش به جاي ازدیاد آن توسط برخی از افراد سودجو که از دانش و تجربه بدست آمده به عنوان ابزاري جهت محتاج نگه داشتن سازمان به خود استفاده می نمایند، مانع از گسترش دانش در سازمان می گردد و در صورتیکه شخص سازمان را ترك نماید تجربیات خود را نیز با خود از سازمان می برد و در برخی مواقع سازمانها را مجبور به نگهداشتن افراد ناکارآمد در نقاط حساس و کلیدي سازمان می کند.
فناوري اطلاعات نقش مهمی را در پیاده سازي مدیریت دانش بازي می کند . در واقع می توان گفت که پایه اصلی موفقیت مدیریت دانش در سازمان بر استفاده از فناوري اطلاعات است . سیستم هاي مدیریت دانش به کمک سه دسته فناوري توسعه می یابند . ارتباطات، همکاري و ذخیره و بازیابی سه فناوري مورد استفاده در مدیریت دانش هستند.

SharePoint یک پرتال سازمانی است که شرکت مایکروسافت رسماً در عرصه مدیریت محتوا در سطح Enterprise یعنی در حوزه Enterprise Content Management یا ECM ارائه داده است. SharePoint بستر مناسبی برای راهکارهایی چون پورتال داخلی، مدیریت فایل ها و اسناد، تعاملات تیمی، شبکه های اجتماعی، اکسترانت، وب سایت ها، جستجوی سازمانی و هوش تجاری می‌باشد. علاوه بر این شیرپوینت قابلیت یکپارچه سازی سیستمها، یکپارچه سازی فرآیندها و اتوماسیون گردش کارها را فراهم می‌کند. اکثر برنامه‌های کاربردی سازمانی (مانند بسته‌هاي نرم‌افزاري ERP و CRM) قابليت‌هايي را براي یکپارچه شدن با sharepoint ایجاد کرده‌اند.

sharepoint یک مدیریت اسناد و محتوای سازمانی است که غالباً برای ذخیره‌سازی و ردیابی اسناد الکترونیکی یا اسناد کاغذی اسکن شده استفاده می‌شود. همچنین قادر است نسخه‌های مختلف از اسنادی را که توسط کاربران مختلف ایجاد شده‌اند، نگه‌داری و ردیابی کند. به‌علاوه شیرپوینت می تواند بستر یک سیستم مدیریت بایگانی الکترونیکی باشد و استانداردهای مورد انتظار شرکت یا سازمان شما را برآورده نماید. استفاده از sharepoint به عنوان بستر مدیریت اسناد مزایای نگه‌داری اسناد در یک محل مرکزی با قابلیت دسترسی توسط افراد مجاز را فراهم می‌آورد و ارسال ایمیل‌های متعدد و دوباره کاری‌ها را کاهش مي‌دهد.

از جالبترین و جذابترین تواناییهای شرپوینت ، Business Intelligence یا هوشمندی تجاری می باشد. تهیه گزارشات پیشرفته عملیاتی-اطلاعاتی برای مدیران سازمان و نمایش گزارشات مختلف از اطلاعات و عملکرد بخش های مختلف سازمان توسط ابزارهای پیشرفته Excel Service ، Performance Point Server و نمایش آنها در سایت ها از دیگر تواناییهای منحصر به فرد sharepoint می باشد.

مزایای بکارگیری نرم افزار sharepoint در سازمان:

افزایش بازدهی تیم کاري با فراهم کردن ابزار هاي به اشتراك گذاري اطلاعات با کاربري آسان
مدیریت آسان مستندات و اطمینان از ایجاد محتواي کامل و صحیح
تسریع کار کاربران
امکان توسعه راهکار هاي مناسب براي فرایند هاي تجاري سازمان
ایجاد سریع و آسان محیط همکاري و به اشتراك گذاري اطلاعات
کاهش پیچیدگی در تامین امنیت اطلاعات تجاري
فراهم کردن کنترل هاي سطح بالا براي امنیت منابع سازمان
به اشتراك گذاشتن فایل ها در یک سطح جدید با امکانات پیشرفته و قابلیت ذخیره حجم انبوه داده ها
مقیاس پذیري آسان راهکار همکاري جهت رسیدن به نیاز هاي تجاري
ارائه یک زیر ساخت ارزشمند براي ایجاد برنامه هاي کاربردي تحت وب
وجود ابزارهاي توسعه و سفارشی سازي
معماري توسعه پذیر و قابلیت نصب در محیط هاي بزرگ
وجود مستندات فنی، منابع آموزشی و راهکارهاي تجاري فراوان
سازگاري، یکپارچگی و ارتباط با دیگر سرورها

تسلا پرداز با تکیه بر تجربه گسترده خود در بکارگیري فناوري Sharepoint همچنین مدیریت دانش سازمانی، آماده است تا خدمات زیر را در اختیار متقاضیان قرار دهد:

نصب و راه اندازي نرم افزار Sharepoint
ایجاد و سازماندهی مرکز راهبري خدمات Sharepoint در سازمان (سیاستگذاري، تدوین رویه ها و خط مشی ها)
محلی سازي نرم افزار و نصب و تنظیم ماژول هاي ویژه موردنیاز
ایجاد پورتال درون سازمانی، تعریف صفحات و گروههاي کاربري و تنظیم سطوح دسترسی
شناسایی نیازهاي سازمان و اولویت بندي نیازها
تعریف و ارائه راهکارهاي مبتنی بر Sharepoint و پیاده سازي آنها در پورتال درون سازمانی
آموزش Sharepoint در سطوح مختلف ( راهبري و کاربري)