تسلا پرداز

پیشرو در فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور

ساختار سازمانی، گروه های کار و تخصصهای مربوطه

تسلا پرداز داراي ساختار سازماني پويا و منعطف می باشد که با برنامه ريزی راهبردی ، هدف گذاری های بلند مدت و کوتاه مدت و نيز ارزيابی پيوسته محقق می گردد. مديران شرکت همواره شاخص های عملکرد و سازمانی شرکت را با شرکتهای برتر فعال در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات دنيا مقايسه می کنند.

کارآفريني در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
واردات و فروش تجهيزات به روز
مهندسي شبکه در سه حوزه طراحي، نصب و راه اندازي و آموزش راهبري
پشتيباني در حوزه هاي سخت افزار، نرم افزار و شبکه

شرکت تسلا پرداز از گروه های کاری ذيل تشکيل شده است. هر يک از اين گروهها دارای تخصصهای ويژه می باشد :

مهندسی فروش و امور مشتریان
مشاوره و طراحی
شبکه و ارتباطات
پشتیبانی (مهندسی پشتیبانی)
مهندسی نرم افزار
آموزش دوره های تخصصی شبکه، تجهیزات ذخیره سازی و کسب و کار