تسلا پرداز

پیشرو در فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور

سیستم Ticketing

یکی از عواملی که در موفقیت کاری شرکت ها تاثیر مستقیم دارد، ارتباط تضمین شده و بدون تاخیر مشتریان با بخش های مختلف شرکت و همچنین تماس کلیه بخش های شرکت با یکدیگر می باشد. این سیستم راه حلی برای ترافیک بالای بخش های پشتیبانی بسیاری از شرکت ها و مجموعه هایی که بصورت سنتی عمل می کنند می باشد.از طریق این سامانه بسیاری از مشتریانی که نیاز به پشتیبانی آنی ندارند درخواست خود را با بخش پشتیبانی مطرح می کنند و بخش پشتیبانی نیز در زمان مقتضی اقدام به ارسال پاسخ تیکت می کند

سیستم های نرم افزاری تیکتینگ که بخشی از نرم افزارهای HelpDesk و پشتیبانی آنلاین می باشند ، امروزه نقش بسزایی در مدیریت ، مستند سازی و تسریع در مکاتبات درون سازمانی پرسنل با یکدیگر و نیز در ارتباط آنها با مشتریان ایفا می نماید.

برخی امکانات سیستم تیکتینگ:
امکان تعریف و ارجاع جهت تعریف وظیفه، مشکل و یا پروژه
امکان ردیابی کارهای انجام شده بر روی تیکت
امکان تعریف زمان پاسخگویی، ابطال، موکول و ارجاع تیکت
امکان تنظیم درجه اهمیت برای تیکت ها
دریافت گزارشهای مدیریتی از عملکرد
امکان جستجو بین تیکتهای آرشیو شده
اتصال و ارسال تیکت بین کارشناسان
رسیدگی به چند تیکت در آن واحد توسط یک کارشناس
قابلیت تنظیم و تفکیک بخشهای مختلف
امکان قرار گرفتن تیکت ها در 3 گروه فعال، در انتظار و بسته شده
قابلیت مانیتور کردن سئوال و جوابهای رد و بدل شده بین مشتری و کارشناس