تسلا پرداز

پیشرو در فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور

شبکه و ارتباطات

در چندین سال اخیر با گسترش شبکه های کامپیوتری، سازمانها اقدام به برپاسازی شبکه و بهره گیری از امکانات آن نموده اند. با توجه به شرایط، نیازمندیها و سیاستهای متفاوت سازمانها، بدیهی است که پیاده سازی شبکه های کامپیوتری، باید بصورت اختصاصی برای هر سازمان صورت پذیرد تا پاسخگوی نیازهای آنان باشد. ما با در اختیار داشتن گروهی خبره از کارشناسان شبکه با مدارک بین المللی و تجربیات ارزشمند در زمینه طراحی و پیاده سازی شبکه های کامپیوتری، آمادگی ارائه خدمات پیاده سازی و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری در سطوح زیر را به مشتریان گرامی دارا می باشیم.

Enterprise Branch
Enterprise Campus
Enterprise Data Center
Enterprise Network Virtualization
Enterprise LAN & WAN & Wireless